Nữ trưởng phòng Rei Amakawa hống hách bị nhân viên bắt trói đè ra địt